معنی و ترجمه کلمه قابل فراموشى به انگلیسی قابل فراموشى یعنی چه

قابل فراموشى

negligible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها