معنی و ترجمه کلمه قابل فرا فرستى به انگلیسی قابل فرا فرستى یعنی چه

قابل فرا فرستى

transmittable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها