معنی و ترجمه کلمه قابل فروش مجدد به انگلیسی قابل فروش مجدد یعنی چه

قابل فروش مجدد

resalable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها