معنی و ترجمه کلمه قابل فرو کردن در آب به انگلیسی قابل فرو کردن در آب یعنی چه

قابل فرو کردن در آب

submergible

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها