معنی و ترجمه کلمه قابل فهم به انگلیسی قابل فهم یعنی چه

قابل فهم

apprehensible
intelligible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها