معنی و ترجمه کلمه قابل لرزش و ارتعاش به انگلیسی قابل لرزش و ارتعاش یعنی چه

قابل لرزش و ارتعاش

vibratile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها