معنی و ترجمه کلمه قابل لقاح در داخل خود به انگلیسی قابل لقاح در داخل خود یعنی چه

قابل لقاح در داخل خود

interfertile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها