معنی و ترجمه کلمه قابل مجازات مرگ به انگلیسی قابل مجازات مرگ یعنی چه

قابل مجازات مرگ

capital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها