معنی و ترجمه کلمه قابل مجازات به انگلیسی قابل مجازات یعنی چه

قابل مجازات

culpable
punishable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها