معنی و ترجمه کلمه قابل مخابره به انگلیسی قابل مخابره یعنی چه

قابل مخابره

wirable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها