معنی و ترجمه کلمه قابل مسافرت در جاده به انگلیسی قابل مسافرت در جاده یعنی چه

قابل مسافرت در جاده

roadability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها