معنی و ترجمه کلمه قابل معاشرت بودن به انگلیسی قابل معاشرت بودن یعنی چه

قابل معاشرت بودن

sociability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها