معنی و ترجمه کلمه قابل معاشرت به انگلیسی قابل معاشرت یعنی چه

قابل معاشرت

associable
companionable
conversable
livable
liveable
sociable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها