معنی و ترجمه کلمه قابل مفتول شدن به انگلیسی قابل مفتول شدن یعنی چه

قابل مفتول شدن

wirable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها