معنی و ترجمه کلمه قابل نعوظ به انگلیسی قابل نعوظ یعنی چه

قابل نعوظ

erectile


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها