معنی و ترجمه کلمه قابل ورابرى به انگلیسی قابل ورابرى یعنی چه

قابل ورابرى

transferable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها