معنی و ترجمه کلمه قابل پاداش به انگلیسی قابل پاداش یعنی چه

قابل پاداش

compensable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها