معنی و ترجمه کلمه قابل پذیرش به انگلیسی قابل پذیرش یعنی چه

قابل پذیرش

acceptable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها