معنی و ترجمه کلمه قابل پژوهش خواهى به انگلیسی قابل پژوهش خواهى یعنی چه

قابل پژوهش خواهى

appealable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها