معنی و ترجمه کلمه قابل پیمایش و اندازه گیرى به انگلیسی قابل پیمایش و اندازه گیرى یعنی چه

قابل پیمایش و اندازه گیرى

mensurable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها