معنی و ترجمه کلمه قابل کشف به انگلیسی قابل کشف یعنی چه

قابل کشف

detectable
scrutable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها