معنی و ترجمه کلمه قابل کشف به انگلیسی قابل کشف یعنی چه

قابل کشف

detectable
scrutable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها