معنی و ترجمه کلمه قابل کشیدن به انگلیسی قابل کشیدن یعنی چه

قابل کشیدن

extractable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها