معنی و ترجمه کلمه قابل گشن گیرى به انگلیسی قابل گشن گیرى یعنی چه

قابل گشن گیرى

self fruitful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها