معنی و ترجمه کلمه قابل گوشزد به انگلیسی قابل گوشزد یعنی چه

قابل گوشزد

aposematic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها