معنی و ترجمه کلمه قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد به انگلیسی قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد یعنی چه

قاب دورشیشه در یا پنجره که شامل میله هاى چوبى بین شیشه ها نیز مى باشد

sash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها