معنی و ترجمه کلمه قاب گرفتن به انگلیسی قاب گرفتن یعنی چه

قاب گرفتن

frame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها