معنی و ترجمه کلمه قاب یا بال حشرات به انگلیسی قاب یا بال حشرات یعنی چه

قاب یا بال حشرات

elytron
elytrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها