معنی و ترجمه کلمه قادر به استقامت در برابر حرارت زیاد به انگلیسی قادر به استقامت در برابر حرارت زیاد یعنی چه

قادر به استقامت در برابر حرارت زیاد

thermoduric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها