معنی و ترجمه کلمه قادر به جنبش به انگلیسی قادر به جنبش یعنی چه

قادر به جنبش

motile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها