معنی و ترجمه کلمه قادر به زندگى کردن در اعماق مختلف آب به انگلیسی قادر به زندگى کردن در اعماق مختلف آب یعنی چه

قادر به زندگى کردن در اعماق مختلف آب

eurybathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها