معنی و ترجمه کلمه قارچ خوارى به انگلیسی قارچ خوارى یعنی چه

قارچ خوارى

mycophagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها