معنی و ترجمه کلمه قارچ شناسى به انگلیسی قارچ شناسى یعنی چه

قارچ شناسى

mycology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها