معنی و ترجمه کلمه قاشقى شکل به انگلیسی قاشقى شکل یعنی چه

قاشقى شکل

spathulate
spatulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها