معنی و ترجمه کلمه قاضى عالیرتبه ى دادگاه هاى عالى قرون وسطایى انگلیس به انگلیسی قاضى عالیرتبه ى دادگاه هاى عالى قرون وسطایى انگلیس یعنی چه

قاضى عالیرتبه ى دادگاه هاى عالى قرون وسطایى انگلیس

justiciar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها