معنی و ترجمه کلمه قاطى پاتى کردن به انگلیسی قاطى پاتى کردن یعنی چه

قاطى پاتى کردن

bollix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها