معنی و ترجمه کلمه قاعده گذاشتن به انگلیسی قاعده گذاشتن یعنی چه

قاعده گذاشتن

regulater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها