معنی و ترجمه کلمه قالب صفحه به انگلیسی قالب صفحه یعنی چه

قالب صفحه

page frame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها