معنی و ترجمه کلمه قانونى کردن به انگلیسی قانونى کردن یعنی چه

قانونى کردن

execute
legalization
legalize
legitimatize
legtimize
validate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها