معنی و ترجمه کلمه قانونى که بموجب آن تابعیت فرزند از روى تابعیت والدینش معین مى گردد به انگلیسی قانونى که بموجب آن تابعیت فرزند از روى تابعیت والدینش معین مى گردد یعنی چه

قانونى که بموجب آن تابعیت فرزند از روى تابعیت والدینش معین مى گردد

jus sanguinis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها