معنی و ترجمه کلمه قانونگزار به انگلیسی قانونگزار یعنی چه

قانونگزار

lawgiver

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها