معنی و ترجمه کلمه قانون شکن به انگلیسی قانون شکن یعنی چه

قانون شکن

lawbreaker
outlaw
scofflaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها