معنی و ترجمه کلمه قایق تفریحى لنگردار به انگلیسی قایق تفریحى لنگردار یعنی چه

قایق تفریحى لنگردار

keelboat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها