معنی و ترجمه کلمه قایق سریع السیر به انگلیسی قایق سریع السیر یعنی چه

قایق سریع السیر

skiff


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها