معنی و ترجمه کلمه قبرستان به انگلیسی قبرستان یعنی چه

قبرستان

cemetery
charnel
graveyard

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها