معنی و ترجمه کلمه قبضه تفنگ به انگلیسی قبضه تفنگ یعنی چه

قبضه تفنگ

manubrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها