معنی و ترجمه کلمه قبطى به انگلیسی قبطى یعنی چه

قبطى

coptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها