معنی و ترجمه کلمه قبلا فکر چیزى را کردن به انگلیسی قبلا فکر چیزى را کردن یعنی چه

قبلا فکر چیزى را کردن

premeditate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها