معنی و ترجمه کلمه قبلا متوجه به انگلیسی قبلا متوجه یعنی چه

قبلا متوجه

presentient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها