معنی و ترجمه کلمه قبلا نامبرده شده به انگلیسی قبلا نامبرده شده یعنی چه

قبلا نامبرده شده

prenominate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها