معنی و ترجمه کلمه قبل از خود آگاهى به انگلیسی قبل از خود آگاهى یعنی چه

قبل از خود آگاهى

preconsclous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها